OgłoszeniaWażna informacja dla wszystkich członków klubu.

11/01/2019
1. Zmieniło się oświadczenie i deklaracja członkowska. Proszę o pobranie nowego dokumentu, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do swoich trenerów do dnia 25 stycznia 2019 roku.
Dokument dostępny jest na naszej stronie: http://www.barakuda.net.pl/o-klubie/pliki-do-pobrania/
2. W roku 2019 zostają wprowadzone nowe zasady prowadzenia rankingu europejskiego. W związku z tym na zawody gdzie będzie pomiar elektroniczny dopuszczone będą tylko osoby z ważnymi badaniami lekarskimi (skan musi być zamieszczony w systemie SEL) oraz z aktualną licencją  zawodniczą.

ZAPRASZAMY DO GRUPY

na Facebook'u i Instargamie